ČEŠI DO NORMANDIE 2014

Generální
partneři
sbírky

ALLTECH_logo


FITMIN_logo

Pod záštitou

CJF_logo

Důležité odkazy

www.normandy2014.com

www.bustourist.cz

www.luckydrasov.cz

www.klubkvitek.cz

Projekt veřejné sbírky "Češi do Normandie" byl slavnostně ukončen

Společnost Alltechnology C.Z. ve spolupráci s českou značkou Fitmin připravila v pořadí druhou tiskovou konferenci, která se konala u příležitosti slavnostního zakončení projektu “Češi do Normandie” podporující českou jezdeckou reprezentaci v jejím úsilí zúčastnit se Alltech FEI Světových jezdeckých her v Normandii.

Konference se konala dne 23. července 2014 v prestižním hotelu Jalta na Václavském náměstí v Praze. Mezi hlavní mluvčí patřili zástupci společností Alltechnology C.Z. a značky Fitmin a nominovaní jezdci z řad vytrvalosti, voltiže, vozatajství, reiningu, všestrannosti a paradrezúry. Mezi patrony akce, kteří se zúčastnili, byl herec Marian Roden (patron vozatajství) a Pavel Čechovský (zástupce Koňské záchranky a patron vytrvalosti).

Hlavním tématem akce bylo shrnutí aktivit a výsledků projektu “Češi do Normandie”,  přiblížení Alltech FEI Světových jezdeckých her a představení jezdců, kteří budou Českou republiku v tomto jedinečném sportovním klání reprezentovat.

Cílem projektu bylo mediálně podpořit české jezdce a celý český jezdecký sport rozšířit v podvědomí veřejnosti. Zároveň se prostřednictvím sbírkové části projektu podařilo vybrat částku 61 046 Kč, která byla předána zástupci České jezdecké federace, panu inženýru Metelkovi. Tato částka  bude následně rozdělena mezi nominované jezdce.

Tisková konference byla cílovou metou projektu Češi do Normandie a poděkování patří všem, kdo se na něm spolupodíleli, včetně  partnerů a patronů projektu. Za mediální podporu patří velký dík společnostem EquiTV, Equichannel a Profipress, kteří v rámci projektu uveřejnili více než 42 tématických příspěvků a 9 videomedajlonků (dalších 7 je ještě plánováno uveřejnit). Díky patří i mediálně známým patronům, kteří projektu propůjčili své jméno. Patronem pro všestrannost byl legendární žokej Josef Váňa st., pro skoky herečka Kateřina Brožová, voltiž herec Jiří Dvořák, vozatajství herci Karel a Marian Rodenovi, reining herečka Jana Janěková, paradrezúru herečkaVanda Hybnerová a vytrvalost Koňská záchranka. Rádi bychom také poděkovali České jezdecké federaci za zaštítění a podporu celého projektu.

Závěrečnou třešničkou na dortu je speciální poděkování autorům uměleckých děl, které byly projektu věnovány, a které budou předány nejúspěšnějším českým jezdcům po Alltech FEI Světových jezdeckých hrách v Normandii. Věnovali je: Michaela Litovová (manažerka vytrvalosti), Jiří Jirsa (jezdec vytrvalosti) a Soňa Štossová (umělkyně).

Společnost Alltechnology C.Z. a značka Fitmin přejí všem účastníkům Světových jezdeckých her 2014 hodně štěstí!

Číslo účtu:
107-6395710257/0100

Částka vybraná
k 18.7.2014:
61 046

Tato plocha
může
být vaše,
staňte se
naším
Partnerem!Našim mediálním Partnerům děkujeme za podporu, veškerou jejich pomoc a čas věnovaný Sbírce!


EQUICHANNEL_logo EQUITV_logo JEZDCI_logo PROFIPRESS_logo